LEIDIMAI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Atvykstantiesiems iš trečiųjų šalių reikia atlikti nemažai žingsnių, kurie ne visada gali būti aiškūs ar tinkamai apibrėžti. Mūsų administracijos specialistai turi sėkmingo darbo patirtį su Migracijos departamentu prie LR VRM, todėl suteiks Jums kokybiškas konsultacijas ir tinkamai parengs dokumentus dėl leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje gavimo arba keitimo.

 • Pokalbio metu susipažįstame su Jūsų įmonės atrinktu personalu.
 • Išsiaiškiname kokią kvalifikaciją turį Jūsų atrinktas darbuotojas.
 • Paaiškiname, kokios yra Migracijos taisyklės dėl leidimo laikino gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo, ką privalo turėti užsienietis kad galėtu pateikti dokumentus.
 • Supažindiname su Lietuvos darbo biržos reikalavimais dėl metinio darbo leidimo laikino gyventi gavimo.
 • Suderiname įgaliojimą atstovauti Jūsų įmonę darbo biržoje, Migracijos tarnyboje.
 • Apibrėžiame Jūsų ir mūsų atsakomybę, pasirašome sutartį ir išrašome apmokėjimui sąskaitą – faktūrą.
 • Visus tolimesnius veiksmus Lietuvoje – atlieka mūsų administracijos darbuotoja.
 • Gavus pranešimą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui yra tvarkomi dokumentai dėl įforminimo leidimui gyventi.
 • Pagal poreikį suteikiame deklaruojamą adresą Lietuvoje (paslauga papildomai mokama).

LEIDIMAI NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Jeigu Jus turite teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ar esate lietuvių kilmės asmuo;  atvykote gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys; netekote Lietuvos Respublikos pilietybės, tačiau gyvena Lietuvos Respublikoje; esate nepilnametis užsienietis, gimęs Lietuvos Respublikoje, tėvai ar vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje, arba turi leidimą nuolat gyventi; arba nepilnametis užsienietis, gimęs  ne Lietuvos Respublikoje, tėvai ar vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje, arba turi leidimą nuolat gyventi; gavote pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje; pragyvenote Lietuvos Respublikoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turėjote leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;  pragyvenote Europos Sąjungos valstybėje narėje be pertraukos pastaruosius 5 metus, iš kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos  – Lietuvos Respublikoje, ir turėjo leidimą laikinai gyventi – šį paslauga skirta Jums.

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą. Pokalbio metu išsiaiškiname ar Jums gali būti išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje.

 • Paaiškiname, kokios yra Migracijos taisyklės dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo, ką privalo turėti užsienietis kad galėtu pateikti dokumentus.
 • Padedame užsieniečiui išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą.
 • Suderiname įgaliojimą atstovauti Jūs Migracijos tarnyboje.
 • Apibrėžiame Jūsų ir mūsų atsakomybę, pasirašome sutartį.
 • Dokumentų paruošimas.

Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.

NACIONALINĖ VIZA (D)

Jeigu turime patys atrinkę specialistą mūsų kompanijos personalas suteiks Jums kokybiškas konsultacijas ir tinkamai parengs dokumentus dėl nacionalinės vizos (D) arba Šengeno vizos (A) (C).

 • Pokalbio metu išsiaiškiname kokia Jums reikalinga viza.
 • Paaiškiname, kokios yra Migracijos taisyklės dėl vizos gavimo, ką privalo turėti užsienietis ir jį įdarbinanti įmonė, kad galėtu pateikti dokumentus, paaiškiname kur reikia pateikti dokumentus.
 • Supažindiname su Užimtumo tarnybos reikalavimais dėl metinio darbo leidimo vizos gavimo.
 • Suderiname įgaliojimą atstovauti Jūsų įmonę Užimtumo tarnyboje ir Migracijos tarnyboje.
 • Apibrėžiame Jūsų ir mūsų atsakomybę, pasirašome sutartį ir išrašome apmokėjimui sąskaitą – faktūrą.
 • Parengiame visus dokumentus kurie reikalingi vizai gauti.

PERSONALO PAIEŠKA IR ATRANKA

Esame trečiųjų šalių piliečių personalo paieškos ir atrankos kompanija, padedanti verslui pritraukti tinkamiausius specialistus. Tinkamiausia paslauga tiems, kurie taupo savo laiką, kuriems trūkstą personalo, kurie paieškos ir atrankos procesą nori patikėti profesionalams. Jūs kuriate verslą, o mes padedame atrankoje su personalu. Visi mūsų atrankos specialistai pasižymi geromis verslo žiniomis bei turi asmeninę patirtį personalo atrankoje. Personalo atranka ir paieška vykdoma trečiųjų šalių valstybėse.

 • Išsiaiškinti įmonės personalo poreikį, siūlomas darbo ir gyvenimo sąlygas, darbuotojui siūlomą atlygį.
 • Pasiūlome savo patirtį su geriausiomis praktikomis, išaiškiname, kokios yra įdarbinimo galimybės ir kiek laiko tai trunka, supažindiname su atrankos personalu su kurio dirbame užsienio šalyje.
 • Aptariame mūsų sutartines sąlygas, kai sutariame dėl tinkamo bendradarbiavimo – pasirašoma sutartis, sumokamas avansas ir pradedamas darbas.
 • Terminas nuo 1 iki 2 savaičiųTai laikotarpis per kurį atrankos specialistas atrenka ir Jus supažindiną su tinkamu personalu.
 • Jei personalas tinkamas, paaiškiname tolimesnę procedūrą dėl nacionalinės vizos (D) gavimo. Procedūra priklauso nuo keleto faktorių: ar darbdavys yra patikimų įmonių sąraše, ar kandidatas gali gauti darbo vizą pagal trūkstamą darbuotojų sąrašą, ar reikalingas Užimtumo tarnybos leidimas, ar užsienietis turi visus reikalingus dokumentus.
 • Visi dokumentai parengiami gauti nacionalinę vizą (D) ir siunčiami į jų šalį.
 • Gavęs nacionalinę vizą (D) užsienietis atvykstą į Lietuvą, mūsų personalas sutinką ir pristato Jums į įmonę.
 • Mūsų personalas pagal poreikį padedą atidaryti banko sąskaitą banke, padeda atlikti privalomąjį darbuotojų sveikatos tikrinimą (šį paslaugą papildomai mokama).

Atsakomybė darbdaviui:

 • Darbdavys įsipareigoja apgyvendinti darbuotoją, pagal susitarymą gali apmokėti jo apgyvendinimą.
 • Aprūpinti darbo rūbais ir kitomis reikalingomis darbo priemonėmis.
 • Suteikti darbuotojui darbo sutartyje nustatytą darbą, laiku mokėti darbo užmokestį ir užtikrinti saugias ir jo sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

PILIETYBĖ

Kiekvienas lietuvis turi teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, kuri įgyvendinama Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka.

 • Išsiaiškiname kokią teisę Jus galite atkurti LR pilietybę.
 • Paaiškiname kokie yra Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo būdai, principai.
 • Išaiškiname Lietuvos Respublikos piliečių teisės ir pareigos.
 • Sąlygos, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis.
 • Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymas yra vienas iš Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo būdų.
 • Pagal reikalavimą suruošiame pranešimą apie įgytą kitos valstybės pilietybę.
 • Paruošiame dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo; dėl Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimo; dėl priesaikos Lietuvos Respublikai.
 • Apibrėžiame Jūsų ir mūsų atsakomybę, pasirašome sutartį ir išrašome apmokėjimui sąskaitą – faktūrą.